Medicinsk funktionsnedsättning

Medicinsk funktionsnedsättning är ett samlingsnamn för en mängd kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd.

Att ha en medicinsk funktionsnedsättning behöver inte synas utanpå som t.ex. astma eller allergi.

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen vanligen är övergående medan en funktionsnedsättning ofta ger en livslång nedsättning som kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk, intellektuell eller socialmedicinsk.

Hjälpmedel är ett sätt att kompensera en förlorad funktion. De kan också förbättra eller vidmakthålla en funktion och förmåga att klara varje dags aktiviteter.

Regionförbundet Södra Småland