När synen försämras

Personer som börjar se sämre märker kanske att de inte längre kan läsa tidningen eller hinner med att läsa textremsan på TV. Man kanske får svårare att se i mörker eller blir bländad av solen. När man möter människor på stan kanske man inte känner igen dem längre.

Syncentralen

På syncentralen hjälper man till med tips och hjälpmedel för att underlätta i hemmet och på fritiden. Det är viktigt att berätta för vänner och arbetskamrater om hur du ser så att inga onödiga missförstånd uppkommer. Det kan syncentralen hjälpa till med. Syncentralen kan också medverka till anpassning av din bostadsmiljö, (belysning) genom att ansöka till din kommun om ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. Om du behöver hjälpmedel för att ha en fungerande arbetssituation får arbetsgivaren söka bidrag till hjälpmedel hos försäkringskassan. Arbetsförmedlingen har ansvar för att du får de synhjälpmedel du behöver för att komma ut i arbetslivet. På syncentralen kan du få hjälp och stöd i dessa frågor.

Hjälpmedel

För att kompensera synskadan kan det behövas hjälpmedel som förstorar tex glasögon, kontaktlinser eller förstoringsglas. Man kan anpassa datorn, med Windows inställningar eller förstoringsprogram, tal och punkt. Den vita käppen är också ett viktigt synhjälpmedel, särskilt i trafiken. En talboksspelare kan vara till stor glädje för dig som är läsintresserad.

Hur går jag tillväga för att få hjälp när jag ser dåligt?

Du kan gå till en optiker och kontrollera synen. Optikern kan sedan remittera dig till en ögonläkare. Man kan också kontakta vårdcentralen där du träffar en läkare som kan remittera dig vidare till en ögonläkare. Om ögonläkaren konstaterar att du har synskada, remitteras du därefter vidare till syncentralen.

 

 

Regionförbundet Södra Småland