Röra sig

Många med rörelsehinder upplever inte att de har några begränsningar i vad de klarar av. Det är omgivningen som sätter stopp och gör dem handikappade. Ett rörelsehinder kan bero på reumatiska eller neurologiska sjukdomar men kan också vara medfött eller en följd av en skada.

Rätt till ett självständigt liv

Är du rörelsehindrad möts du ofta av praktiska svårigheter. Vårt samhälle är inte alltid inrättat så att det passar dig som tar dig fram med hjälp av rullator eller rullstol. Genom att anpassa den dagliga miljön och få personligt utprovade hjälpmedel kan de flesta personer med rörelsehinder leva ett självständigt liv.

Att röra sig hemma

En förutsättning för att du skall kunna klara av att bo själv är att du ska kunna röra dig hemma. Vanliga hjälpmedel är kryckor, rollator och rullstol. Hjälpmedel som underlättar överflyttning är glidbrädor, vridplattor, personlyftar. Sängen kan behöva anpassas med förhöjningsklotsar eller en lyftbåge i huvudändan för att du ska kunna ta dig i och ur den. En förhöjningsdyna på köksstolen gör att du lättare kan resa dig från den.

Praktiska hjälpmedel

För att kunna sköta sin personliga hygien självständigt finns det en mängd olika hjälpmedel. Att gå på toaletten när man själv behöver tar nog de flesta av oss för givet. Men för den som sitter i rullstol är det inte alltid självklart att ens kunna ta sig in i badrummet. Ett enkelt hjälpmedel är en toalettstolsförhöjning som gör att du kan klara dina toalettbestyr själv. Duschstol och badbräda är hjälpmedel som gör det möjligt för dig med rörelsehinder att sköta din personliga hygien.

Bostadsanpassning

Om du sitter i rullstol eller går med rollator kan ditt hem behöva förändras så att du kan komma in och röra dig i bostaden. T ex kan man ta bort trösklar, bredda dörrar och göra en ramp. För att få den hjälpen måste du vända dig till din kommun och söka så kallat bostadsanpassningsbidrag.

Hur får jag tag i hjälpmedel?

Du kontaktar sjukgymnast eller arbetsterapeut i din kommun.

Regionförbundet Södra Småland