Bra att veta om hjälpmedel 

Hjälpmedel är produkter som man behöver när man har en funktionsnedsättning. 

Hjälpmedel kan: 

  • Förebygga funktionsnedsättning
  • Förbättra/vidmakthålla funktion eller förmåga
  • Kompensera funktion eller förmåga att klara det dagliga livet 

För din vardag kan du få hjälpmedel så att du själv ska kunna klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig, kommunicera med omvärlden, fungera i hemmet och närmiljön. 

Ett hjälpmedel kan också vara en del av din behandling och rehabilitering och när du är färdigbehandlad lämnas hjälpmedlet i retur. 

Det är kommunen och landstinget som  kan erbjuda dig hjälpmedel.
Ansvaret för hjälpmedel är uppdelat mellan kommun och landsting.
Det vi i dagligt tal kallar hjälpmedel benämns också medicintekniska produkter och lyder under flera lagar (bl.a. Lagen om medicintekniska produkter och Hälso- och sjukvårdslagen) samt tillsynsmyndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Hur får jag hjälpmedel?

Om du behöver hjälpmedel för din vardag ska du i första hand vända dig till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, vanligen arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. För vissa hjälpmedel krävs remiss av läkare.
Den som förskriver hjälpmedel gör en bedömning utifrån ditt behov. Ibland behövs ett hembesök och du behöver träna för att använda hjälpmedlet på rätt sätt.

Hjälpmedel för barn

Barn upp till 18 års ålder erbjuds hjälpmedel via landstinget. För hjälpmedel att användas inom barnomsorg eller skolan kontakta din kommun.